We would like to welcome you to the website of Biodone inc. from Almkerk, Netherlands. Biodone inc. is a company specialising in the export of worms (Dendrobeana Veneta worms or perhaps better known as the 'European nightcrawlers').

Biodone is one of the worm allied companies, affiliated to and subsidiary of: 'Holding De Nieuwe Doorn b.v.'. Biodone inc. exports its products to most of the European countries, however our main export partner is the United States. On the whole, Biodone exports approximately 250.000 Kg of worms each year and growing rapidly. As part of our assortment we can also include the Compost-worm, the 'Mealworm' and the Canadian Nightcrawler.

Cricket Club

Мисия


Нашият стремеж е ориентиран към това да поддържаме лични и дълготрайни отношения с нашите клиенти, при което с предоставянето на качество държим да осигурим добър съпровод с (въздушен) транспорт, придържане към адекватни цени и предоставяне на надеждно обслужване.Тъй като бизнесът е човешка дейност и трябва да остане предимно такава.

Профил


Фирма Биодон (Biodone) е основана през 2000г. от господата Бернард и Жан Мекеленкамп и Бас де Пьотер. Нашият кръг от клиенти се състои предимно от търговци на едро на риболовни червеи, както в страната, така и в чужбина. Експортната дейност в момента наброява 5 служители. Във фирма Биодон (Biodone) комуникационните канали са преки и неформални, както вътре, така и с клиентите.